Idioma:
Govern de les Illes Balears
Teaching
Inici / Docencia /

Formació de professionals

No se ha encontrado ningún resultado

Documentació docents Borsa docents

Gestionem la formació contínua dels nostres treballadors.

Si estàs interessat a impartir formació per al personal del sector ponent, ens pots passar les teves propostes. Emplena el model de la plantilla inclosa en la bossa de docents, i envia'ns-la juntament amb el teu CV.

Com puc proposar un curs per a professionals de l’Hospital Universitari Son Espases?

Podeu enviar les vostres propostes formatives mitjançant el formulari següent:

Formulari activitat formativa

Com em puc inscriure a un curs?

• El personal del Servei de Salut ha de tramitar la sol·licitud de les activitats formatives directament des del Portal del Personal (CAIB) amb el seu usuari "u". https://intranet.caib.es/Intranet/index.jsp
• Per dur a terme la inscripció, és imprescindible l’emplenament correcte de tots els apartats: nom i llinatges, DNI, situació administrativa, gerència, unitat/servei, adreça electrònica corporativa (únicament s'admet el correu corporatiu), categoria, centre de treball i telèfon.

• El fet de no emplenar els apartats requerits pot ser un criteri d’exclusió de la sol·licitud.
• El fet de no comunicar una baixa o la renúncia a un curs pot ser causa d'exclusió i de penalització durant un any per a altres activitats formatives que organitzi posteriorment l'Àrea de Docència.
• L’emplenament de l’enquesta de satisfacció de l’activitat formativa és un requisit indispensable per a l’obtenció del certificat.

Sol·licitud d’estades formatives per a especialistes de l’Hospital Universitari Son Espases

Documentació a presentar:

- Currículum resumit de l’interessat (màxim un full)

- Projecte formatiu de l’estada sol·licitada

- Formulari de sol·licitud firmat pel cap de servei (descarregau-vos l’arxiu adjunt)

    

 •    La sol·licitud s’ha de presentar amb quatre mesos d’antelació a la data d’inici de la rotació.

      
 •    La sol·licitud s’ha d’entregar a la Secretaria de Docència Mèdica, a l’atenció de la coordinadora de Formació Continuada. A més, cal enviar-la per correu electrònic a l’adreça hse.formacio1@ssib.es.

      
 •    La sol·licitud és valorada per la Comissió de Formació Continuada.

      
 •    Des de Docència, es tramita la sol·licitud a Direcció Mèdica per a la seva aprovació definitiva.

      
 •    En el cas que s’aprovi, al finalitzar la rotació, s’ha de presentar una memòria juntament amb un projecte d’aplicabilitat a l’Hospital.

Sol·licitud d’estades formatives per a especialistes de l’Estat espanyol 

Aquestes estades estan adreçades a especialistes de l’Estat espanyol i a estrangers que estan treballant a centres sanitaris espanyols.

Tenen una finalitat exclusiva de formació i de reciclatge. No substitueixen la formació reglada i no es tenen en consideració per a l'obtenció de cap titulació.

Abans de començar l'estada, s'ha de disposar d'un pla de formació definit i d'un professional responsable que en planifiqui i en supervisi les activitats.


Sol·licitud d’estades formatives per a especialistes estrangers

Aquestes estades estan adreçades a professionals d’hospitals estrangers. (Veure Àrea de descàrregues)

Estan regulades pel Ministeri de Sanitat, que n’ha de donar l’autorització.

Amb l'objectiu que els professionals puguin completar o millorar la seva formació, s'ofereix la possibilitat de sol·licitar una estada formativa al nostre Hospital.

Si estàs interessat has d'emplenar la sol·licitud i fer-nos-la arribar juntament amb la fotocòpia del DNI a hse.formacio3@ssib.es.

És important que la sol·licitud ens arribi amb, almenys, 3 mesos d'antelació.

L'acceptació de l'estada està condicionada a la disponibilitat del departament sol·licitat.

Si tens algun dubte pots posar-te en contacte amb nosaltres a través d'aquest mateix correu.

Tècnics

En el nostre Hospital, es poden dur a terme estades formatives dels estudis de Formació Professional següents:

- Tècnic Superior en Laboratori de Diagnòstic Clínic

- Tècnic Superior en Anatomia Patològica

- Tècnic Superior en Radioteràpia i Dosimetria

- Tècnic Superior en Diagnòstic per la Imatge

- Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia


On som / Contacte

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Horario

De lunes a viernes 8h - 20h


Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 3, 4, 7, 20, 25, 35


En coche:

Por Passeig del Born

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 324En coche

. Por Carrer d'Aragó/Ma-13A

. Por Ctra. de Manacor y Camí Salard

. Por Autopista de Llevant/Ma-19