Idioma:
Govern de les Illes Balears
Especialidades
Inici /
ASSISTÈNCIA I TRÀMITS

Neurocirurgia

Dades de contacte:

CARTERA DE SERVEIS

Neurotraumatologia

Cirurgia dels traumatismes cranioencefàlics i raquimedul·lars. 

 • Tècniques específiques:
  • Cirurgia de fractures cranials, cranioplàsties, cirurgia dels hematomes intracranials extraaxials (epidurals, subdurals aguts i crònics) i intraaxials (hematomes i contusions cerebrals posttraumàtiques)
  • Cirurgia de les fístules de LCR posttraumàtiques
  • Craniotomia descompressiva en hipertensió intracranial refractària
  • Tractament de la hidrocefàlia posttraumàtica aguda i crònica
  • Neuromonitoratge invasiu avançat (pressió intracranial, pressió tissular d’O2, microdiàlisi cerebral)
  • Descompressió medul·lar/radicular i estabilització de fractures/traumatismes espinals a cel obert
  • Estabilització percutània de fractures espinals
 • Tecnologies disponibles:
  • Neuronavegació guiada per TC intraoperatòria (Oarm)
  • Monitoratge neurofisiològic intraoperatori
  • Monitoratge de la pressió intracranial
  • Monitoratge de la pressió tissular d’oxigen
  • Monitoratge de la química intersticial cerebral (microdiàlisi)
Neurooncologia

Cirurgia dels tumors cerebrals i medul·lars.

 • Tècniques específiques
  • Exèresi/biòpsies de tumors epicranials, cranials i intracranials extraaxials o intraaxials
  • Tractament de la carcinomatosi/meningitis neoplàsiques
  • Exèresi/biòpsies de tumors raquidis intradurals extramedul·lars i intramedul·lars
 • Tecnologies disponibles:
  • Neuronavegació
  • Ressonància magnètica intraoperatòria (iMRI)
  • Craniotomia amb pacient despert
  • Mapping cerebral funcional cortical/ subcortical
  • Monitoratge neurofisiològic intraoperatori
  • 2 microscopis digitals
  • Cirurgia guiada amb fluorescència intraoperatòria 5ALA
  • Endoscòpia hipofisiària i de base de crani
  • Tècniques avançades de base de crani (cirurgia de l’òrbita, fosa anterior, mitjana, posterior, regió del foramen magne, abordatges petrosos i a l’angle pontocerebelós)
  • Estereotàxia amb marc i sense
  • Aspirador ultrasònic
  • Embolització preoperatòria (en col·laboració amb el Servei de Radiologia)
Cirurgia neurovascular

Cirurgia d’hematomes cerebrals, aneurismes, malformacions vasculars cerebrals i fístules arteriovenoses, cerebrals i espinals, malaltia de Moyamoya, trombosi de sins venosos. 

 • Tècniques específiques:
  • Tractament medicoquirúrgic de l’hemorràgia subaracnoïdal espontània
  • Evacuació d’hematomes cerebrals intraparenquimatosos
  • Clipatge d’aneurismes cerebrals
  • Exèresi de malformacions vasculars
  • Tancament de fístules arteriovenoses
  • Bypass extracranial-intracranial de baix i alt flux
  • Tècniques endovasculars (en col·laboració amb el Servei de Radiologia)
  • Cirurgia descompressiva de l’ictus isquèmic maligne
 • Tecnologies disponibles:
  • Doppler intraoperatori
  • Microscopi digital amb fluorescència vascular i programari (software) d’anàlisi de l’FSC.
Cirurgia del raquis i del nervi perifèric

Cirurgia de les patologies tumorals i degeneratives del raquis, patologia compressiva, tumoral i traumàtica dels nervis perifèrics i dels plexes nerviosos.

 • Tècniques específiques:
  • Microcirurgia cervical, dorsal i lumbar per a descompressió medul·lar i radicular
  • Instrumentació anterior, posterior i lateral del raquis a cel obert
  • Instrumentació mínimament invasiva (tècniques percutànies)
  • Cirurgia d’alliberament dels atrapaments de nervis perifèrics (mitjà, cubital, etc.)
  • Exèresi de tumors del sistema nerviós perifèric
  • Biòpsia del nervi perifèric
  • Cirurgia reconstructiva dels nervis perifèrics i del plexe braquial. Neurotització
 • Tecnologies disponibles:
  • Neuronavegació
  • TAC intraoperatòria (iCT -Oarm)
  • Monitoratge neurofisiològic intraoperatori
  • Microscopi quirúrgic per a cirurgia espinal i nervi perifèric
Cirurgia funcional

Cirurgia del dolor i de l’espasticitat, cirurgia del Parkinson i dels moviments anormals, cirurgia de l’epilèpsia.

 • Tècniques específiques:
  • Estimulació vagal
  • Cirurgia resectiva de l’epilèpsia temporal i extratemporal
  • Monitoratge EEG invasiu (elèctrodes profunds/mantes i strips de superfície)
  • Neuroestimulació epidural espinal i cortical
  • Procediments lesius medul·lars
  • Tractament percutani de la neuràlgia de trigèmin
  • Microdescompressió vascular en síndromes compressives vasculars de la fosa posterior
  • Estimulació cerebral profunda (cirurgia del parkinson, dels moviments anormals i psicocirurgia)
  • Talamotomia/Pal·lidectomia
  • Tècniques ablatives en espasticitat
  • Lesió DREZ, rizotomies, cordotomies
 • Tecnologies disponibles:
  • Neuronavegació
  • RM intraoperatoria (iMR)
  • TAC intraoperatòria (iCT -Oarm)
  • Monitoratge neurofisiològic intraoperatori
  • Microscopi digital
  • Estereotàxia
Neurocirurgia pediàtrica i de les malformacions congènites

Tumors pediàtrics del sistema nerviós, neurotraumatologia pediàtrica, patologia de la malformació craniofacial i espinal, anomalies del desenvolupament, patologia vascular cerebral i espinal a l’edat pediàtrica.

 • Tècniques específiques:
  • Cirurgia tumoral del SNC a l’edat pediàtrica (neurooncologia infantil)
  • Neurotraumatologia pediàtrica
  • Neurocirurgia vascular infantil
  • Cirurgia de la malformació de Chiari
  • Cirurgia dels disrafismes espinals
  • Cirurgia de la medul·la ancorada
  • Cirurgia cranioencefàlica pediàtrica (cranioestenosi)
 • Tecnologies disponibles:
  • Neuroendoscòpia pediàtrica
  • Neuronavegació
  • Planificació 3D craniofacial
  • Ressonància magnètica intraoperatòria (iMRI)
  • Monitoratge neurofisiològic intraoperatori
  • Microscopi digital
  • Doppler intraoperatori
  • Tècniques endovasculars
  • Bypass extracranial/intracranial
Patologia del LCR

Hidrocefàlia neonatal i del prematur, hidrocefàlia crònica de l’adult, pseudotumor cerebral, fístules de LCR espontànies, quists aracnoïdals, síndrome de Dandy-Walker, siringomièlia.

 • Tècniques específiques:
  • Derivacions de LCR
  • Reservoris de LCR
  • Tècniques neuroendoscòpiques (ventriculostomia premamil·lar, septostomies, catèters guiats, etc.)
 • Tecnologies disponibles:
  • Registre continu de la pressió intracranial
  • Estudis hidrodinàmics
  • Sistemes derivatius convencionals, programables, dispositius antiefecte sifó i gravitacionals
  • Neuroendoscopi
  • Neuronavegació
  • RM intraoperatòria (iMRI)
Patologia infecciosa

Abscessos cerebrals i espinals, meningitis i encefalitis, cirurgia de les patologies neuroquirúrgiques associades a la SIDA, infeccions parasitàries i postquirúrgiques.

 • Tècniques específiques:
  • Drenatge i neteja quirúrgica d’abscessos
  • Biòpsia cerebral
  • Exèresi de quists parasitaris
 • Tecnologies disponibles:
  • Estereotàxia
  • Neuronavegació

NOTÍCIES

On som / Contacte

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Horario

De lunes a viernes 8h - 20h


Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 3, 4, 7, 20, 25, 35


En coche:

Por Passeig del Born

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 324En coche

. Por Carrer d'Aragó/Ma-13A

. Por Ctra. de Manacor y Camí Salard

. Por Autopista de Llevant/Ma-19