Idioma:
Govern de les Illes Balears
Especialidades
Inici /
ASSISTÈNCIA I TRÀMITS

Cirurgia General i Digestiva

CARTERA DE SERVEIS

Cirurgia de l’esòfag i gastroduodenal
 • Procediments terapèutics
  • Tractament del reflux gastroesofàgic patològic
   • Cirurgia convencional antirreflux (Nissen, Toupet, Hill, altres)
   • Cirurgia laparoscòpica antirreflux (Nissen, Nissen-Rossetti...)
  • Tractament dels diverticles esofàgics
   • Resecció
   • Pèxia
   • Miotomia
  • Tractament de la perforació esofàgica
   • Sutura
   • Drenatge cervical
   • Drenatge mediastínic
   • Exclusió bipolar de l’esòfag
  • Tractament dels trastorns motors de l’esòfag
   • Miotomia
    • del múscul cricofaringi (EES)
    • longitudinal del cos de l’esòfag
    • del càrdies (EEI)
  • Tratament dels tumors benignes de l’esòfag
   • Resecció
  • Tractament del càncer d’esòfag
   • Tractament quirúrgic
    • Resecció esofàgica
    • Plàstia gàstrica
    • Plàstia còlica
    • Plàstia jejunal
   • Tractament no quirúrgic
    • Intubació protètica transtumoral (RX intervencionista)
    • Radioteràpia (oncologia radioteràpica)
    • Quimioteràpia (oncologia mèdica)
  • Tractament dels tumors benignes de l’estòmac
   • Resecció
  • Tractament de l’úlcera gastroduodenal
   • Sutura de perforació
   • Vagotomia troncular
   • Vagotomia gàstrica proximal.
   • Piloroplàstia
   • Resecció gàstrica
   • Hemostàsia d’úlcera sagnant
  • Tractament del càncer d’estómac
   • Tractament quirúrgic
    • Resecció gàstrica
    • Omentectomia
    • Resecció d’òrgans veïns
     • Còlon
     • Melsa
   • Tractament no quirúrgic
    • Radioteràpia (oncologia radioteràpica)
    • Quimioteràpia (oncologia mèdica)
  • Cirurgia de l’obesitat (cirurgia bariàtrica)
   • Gastroplàstia de reducció
   • Bypass intestinal
Cirurgia de l’intestí prim
 • Procediments Terapèutics
  • Tractament de l’obstrucció de l’intestí prim
   • Adherentolisi
   • Resecció intestinal
  • Tractament dels tumors de l’intestí prim
   • Resecció intestinal
  • Tractament de la malaltia inflamatòria intestinal crònica
   • Resecció intestinal
   • Estricturoplàstia
   •  Ileostomies
  • Tractament dels diverticles de l’intestí prim i del diverticle de Meckel
   • Resecció diverticular
   • Resecció intestinal
  • Cirurgia de l’obstrucció vascular mesentèrica (aguda i crònica)
   • Resecció intestinal
   • Tècniques de revascularització mesentèrica
  • Patologia de l’apèndix vermicular (inflamatòria, tumoral)
   • Apendicectomia
   • Hemicolectomia dreta
Cirurgia coloproctològica
 • Procediments diagnòstics (exploració coloproctològica)
  • Anuscòpia
  •  Rectoscòpia
 • Procediments terapèutics
  • Tractament de la patologia colorectal aguda
   • Tractament de l’hemorràgia digestiva baixa
    • Diverticles
    • Tumors (benignes i malignes)
    • Cossos estranys
    • Hemorroides
    • Fissures
    • Traumatismes
    • Fístules angiocolòniques
   • Tractament de la perforació de còlon
    • Tractament de la perforació intraperitoneal de còlon
     • Tractament de l’abscés intraperitoneal
      •  Drenatge quirúrgic
      •  Drenatge percutani
     •  Tractament de la peritonitis difosa
     •  Tractament de la peritonitis localitzada
      •  Drenatge quirúrgic
      •  Drenatge percutani
    • Tractament de la perforació extraperitoneal de còlon
     •  Retroperitoneu
     •  Altres localitzacions retroperitoneals
     • Tractament de l’obstrucció de còlon
      • Tractament de l’obstrucció de còlon per tumor
       •  Tractament quirúrgic
      • Tractament de l’obstrucció de còlon per vòlvul
       • Tractament quirúrgic
      • Tractament de la invaginació ileocòlica
       •  Desinvaginació hidrostàtica (ènemes)
       •  Tractament quirúrgic
      • Tractament de l’obstrucció per fecaloma
      •  Tractament de l’obstrucció per cossos estranys
     • Tractament de la patologia vascular mesentèrica
      • Arterial
      •  Venosa
     •  Tractament del megacòlon tòxic
     • Tractament de las fístules intestinals (malaltia de Crohn o altres)
      • Enteroviscerals
      •  Enterocutànies
  • Tractament de les malformacions congènites colorectals
   •  Tractament de les angiodisplàsies
   •  Tractament de l’endometriosi rectal
  • Tractament de traumatismes colorectals
   •  Tractament de les contusions colorectals i lesions associades
   •  Tractament de les ferides colorectals
   •  Tractament de les lesions colorectals causades per cossos estranys
   •  Tractament de les lesions causades per abusos sexuals i de les seves implicacions medicolegals
   •  Tractament de les lesions colorectals causades por radiacions ionitzants
   •  Tractament de les estenosis colorectals posttraumàtiques
  • Tractament de les hemorroides
   •  Dilatació anal de Lord
   •  Hemorroidectomies quirúrgiques
   •  Esfinterotomia lateral interna
   •  Electrocoagulació d’hemorroides
  • Tractament del prolapse rectal
   •  Fixació rectal (Orr-Ripstein)
   •  Rectopèxia mitjançant esponja d’Ivalon
   •  Resecció sigmoidal més rectopèxia
   •  Cerclatge anal (Rhiersch)
   •  Procediment de Delorme
  • Tractament de fissura anal
   •  Dilatació anal
   •  Esfinterotomia lateral interna
   •  Anuplàsties en V - en Y (penjalls de rotació)
  • Tractament d’abscessos, fístules, hidrosadenitis perianals
   •  Drenatge d’abscés perianal
   •  Dilatació anal per a tractament d’abscés o fístula perianal
   •  Excisió de fístula perianal
   •  Fistulectomia de Parks
   •  Tècnica de Seton
  • Tractament del si pilonidal
   •  Drenatge de l’abscés pilonidal
   •  Exèresi del si pilonidal
   • Procediments plàstics
    •  Z-plàsties
    •  Flap d’avanç (Karydakis)
  • Tractament de condilomes anals
   •  Electrofulguració
   •  Extirpació i reconstrucció plàstica perineal
  • Tractament de fístules rectovaginals i rectovesicals
   •  Reparació local de la fístula
   •  Interposició de penjall de lliscament
   •  Reparació transabdominal
    •  Resecció intestinal
    •  Resecció uroginecològica
  • Tractament de l’estrenyiment
   •  Biofeedback (tècniques de retroalimentació)
  • Tractament de l’úlcera solitària de recte
  •  Tractament del càncer colorectal y del canal anal
   •  Reseccions segmentàries de còlon
   •  Hemicolectomies
   •  Resecció colorectal anterior
   •  Resecció colorectal anterior baixa
   •  Amputació colorectal abdominoperineal
   •  Excisió local de càncer colorectal
    •  Electrofulguració
   •  Reseccions colorectals ampliades
    •  Òrgans veïns
    •  Exenteració pelviana
    •  Extirpació de sacre
   • Tractament de metàstasi del càncer colorectal
    •  Metàstasi al fetge
   • Tractament de las situacions urgents del càncer colorectal (obstrucció, perforació, hemorràgia…)
    •  Operació de Hartmann
   • Altres operacions associades
    •  Ileostomia
    • Cecostomia
    •  Colostomia
  • Programa de seguiment del càncer colorectal
  • Tractament de pòlips i poliposi de còlon
   • Resecció polipoide
    •  Quirúrgica (laparotomia)
   •  Proctocolectomia
  • Tractament de la malaltia inflamatòria intestinal
   • Proctocolectomia
    •  Més ileostomia continent
    •  Més anastomosi ileoanal
     •  Amb reservori
   • Tractament de la patologia dels reservoris intestinals
    •  Conversió de reservoris
   •  Tractament del megacòlon tòxic
   • Hemorràgia en la colitis ulcerosa
   •  Estricturoplàsties en la malaltia de Crohn
   •  Reseccions intestinals segmentàries
   •  Fístules internes i externes
    • Enterocutànies
    • Enteroviscerals
   •  Malaltia perianal
  • Tractament de la malaltia diverticular del còlon
   • Colectomies
Cirurgia hepatobiliar
 • Pprocediments terapèutics
  • Tractament de l’abscés hepàtic
   • Drenatge quirúrgic
  • Tractament del quist hidatídic
   • Quistectomia parcial
   • Quistectomia total
   • Quistoperiquistectomia
   • Resecció hepàtica
  • Tractament del quist hidatídic simple
   • Drenatge quirúrgic
    • Convencional
  • Tractament de la ruptura hepàtica
   • Hemostàsia
   • Tamponament
  • Tractament del tumor hepàtic
   • Quirúrgic
    • Resecció hepàtica
    • Trasplantament hepàtic
  • Tractament de la HTA portal
   • Quirúrgic
    • Derivació quirúrgica
  • Tractament de la síndrome de Budd-Chiari
   • Derivació
  • Tractament de la litiasi biliar
   • Cirurgia de la colelitiasi/colecistitis
    • Colecistectomia oberta
    • Colecistectomia laparoscòpica
    • Colecistectomia laparoscòpica per incisió única
   • Cirurgia de la coledocolitiasi
    • Exploració biliar oberta
    • Exploració biliar laparoscòpica
  • Tractament dels tumors biliars
   • Tumor de la vesícula biliar
    • Resecció hepàtica
    • Derivació biliar
   • Tumor de las vies biliars
    • Resecció biliar
    • Resecció hepàtica
    • Resecció pancreàtica
  • Tractament de les estenosis no tumorals de la via biliar
   • Resecció biliar
   • Derivació biliar
  • Tractament de les lesions quístiques de la via biliar
   • Resecció
  • Tractament de l’ampul·loma
   • Ampul·lectomia
   • Duodenopancreatectomia de Whipple
Cirurgia de la cara i del coll
 • Procediments diagnòstics sobre el coll
  • Biòpsia de l’adenopatia cervical quirúrgica
 • Procedimients terapèutics sobre el coll
  • Accessos venosos en el coll
   • Venopunció jugular externa
   • Venopunció jugular interna
  • Procediments sobre l’esòfag cervical
   • Cirurgia del diverticle faringoesofàgic (de Zenker)
Cirurgia de la paret abdominal
 • Procediments terapèutics
  • Tractament d’hèrnies i eventracions
   • Sense pròtesi
   • Amb material protètic (malla)
    • Oberta
  • Tractament d’infeccions de paret
   •  Drenatge quirúrgic
   •  Desbridament
   •  Oxigenació
  • Tractament dels tumors de la paret abdominal
   •  Extirpació
   •  Extirpació més reconstrucció de la paret
  • Tractament dels grans defectes de la paret abdominal
   • Reconstrucció
Cirurgia de curta estada i ambulatòria
 • Procediments terapèutics de cirurgia menor ambulatòria
  • Patologia de la regió anal
   • Dilatació de l’anus per al tractament de fissura
   • Extracció de fecaloma
   • Extracció de cossos estranys rectals
   • Tractament del condiloma
   • Trombectomia hemorroïdal
   • Drenatge quirúrgic d’abscés perianal o gluti
  • Patologia de la mama
   • Desbridament i drenatge de la mastitis supurada
  • Patologia de parts toves i fàneres
   • Tractament de traumatismes
    • Sutura de ferides de menor quantia
    • Extirpació de cicatriu queloide
    • Cremades de menor quantia
    • Extracció de cossos estranys superficials o subcutanis
   • Tractament d’infeccions i necrosis
    • Tractament d’àntrax
    • Desbridament. Drenatge d’abscés
    • Desbridament d’úlcera
    • Desbridament de panadissos
    • Escissió d’esfàcel
    • Drenatge quirúrgic d’abscés gluti
   • Tractament de tumors
    • Extirpació de lipomes, quists sebacis
    • Tractament de berrugues, tumors superficials, condilomes, punts sagnants, etc., mitjançant electrocoagulació
    • Extirpació i biòpsia de petits tumors cutanis
    • Tractament quirúrgic de tumor superficial
    • Tractament d’angiomes cutanis petits
    • Enucleació de tumor benigne de llavi
 • Procediments terapèutics de cirurgia major ambulatòria y de curta estada
  • Patologia de la paret abdominal
   • Tractament d’hèrnies
   • Tractament d’eventracions petites
  • Patologia de la regió anal
   • Tractament de condilomes anals
   • Tractament d’abscessos
   • Tractament de fístules i fissures
   • Tractament d’hemorroides
   • Extirpació de pòlip de recte
   • Cura radical de si pilonidal
Cirurgia del tiroide i del paratiroide
 • Procediments terapèutics
  • Procediments sobre la glàndula tiroide
   • Biòpsia tiroidal
    • Quirúrgica
   • Extirpació de quists tiroidals
   • Extirpació tiroidal
    • Resecció parcial de tiroide
    • Hemitiroidectomia
    • Tiroidectomia subtotal
    • Tiroidectomia quasi total
    • Tiroidectomia total
    • Tiroidectomia total
     • més buidatge cervical
     • més traqueostomia
     • Extirpació de tiroide intratoràcica
  • Procediments sobre les glàndules paratiroides
   • Cirurgia paratifoide
    • Biòpsia paratifoide
    • Paratiroidectomia
     • Subtotal
     • Total
Cirurgia endocrinològica
 • Procediments terapèutics
  • Cirurgia de l’hipercortisolisme
   • Adrenalectomia unilateral o bilateral
  • Cirurgia de l’hiperaldosteronisme
   • Adrenalectomia unilateral
   • Adrenalectomia bilateral (ocasional)
  • Cirurgia del feocromocitoma i del paraganglioma
   • Adrenalectomia unilateral o bilateral
   • Extirpació de tumors ectòpics
  • Tractament d’incidentaloma
   • Adrenalectomia unilateral
   • Adrenalectomia bilateral
  • Cirurgia del càncer suprarenal i metàstasis suprarenals
   • Adrenalectomia unilateral
   • Adrenalectomia bilateral
  • Cirurgia d’estats intersexuals per hiperplàsia adrenal congènita
Cirurgia de la melsa
 • Tractament quirúrgic de l’hiperesplenisme 1
  • Esplenectomia
 • Tractament dels traumatismes de la melsa
  • Esplenectomia total o parcial
  • Esplenorràfia
Cirurgia d'Urgències
 • Traumatismes abdominals i del pacient politraumatitzat
  • Avaluació de l’estat general i danys del pacient
   • Avaluació cardiocirculatòria
   • Avaluació neurològica
   • Avaluació respiratòria
   • Avaluació de la integritat toràcica
   • Avaluació abdominal
   • Avaluació locomotora
   • Identificació de l’origen de pèrdues hemàtiques
   • Avaluació d’altres òrgans o sistemes
  • Suport vital bàsic
   • Restabliment de l’activitat cardiorespiratòria
   • Control de llocs de pèrdua de volèmia
   • Reposició de volèmia
   • Accessos vasculars
  • Suport vital avançat
  • Tècniques especials. Coordinació amb traumatologia
Cirurgia del pàncrees
 • Procediments terapèutics
  • Cirurgia de l’hiperinsulinisme
   • Enucleació tumoral
   • Pancreatectomia segmentària o regional
   • Duodenopancreatectomia
   • Pancreatectomia subtotal
   • Limfadenectomia
   • Extirpació de tumors extrapancreàtics
  • Cirurgia de la síndrome de Zollinger-Ellison
   • Enucleació tumoral
   • Pancreatectomia segmentària o regional
   • Duodenopancreatectomia
   • Pancreatectomia subtotal
   • Limfadenectomia
   • Extirpació de tumors extrapancreàtics
   • Procediments sobre l’estómac (pal·liatius, d’urgències)
   • Resecció endoscòpica local
  • Cirurgia dels tumors carcinoides
  • Cirurgia dels tumors endocrinològics
   • Vipoma
   • Somatostatinoma
   • Glugagonoma
   • PP-OMA
   • GRF-OMA
   • Tumors no funcionants
  • Tractament de les metàstasis hepàtiques de tumors endocrins
   • Hepatectomia segmentària
Cirurgia per via laparoscòpica
 • Cirurgia esofagogàstrica
  • Cirurgia del reflux gastroesofàgic
   • del reflux gastroesofàgic
   • de les hèrnies diafragmàtiques
  • de l’acalàsia
  • de la patologia gàstrica benigna i maligna
 • Cirurgia de l’obesitat mòrbida
 • Cirurgia benigna i maligna de l’intestí prim
 • Cirurgia benigna i maligna del còlon i del recte
 • Cirurgia suprarenal
 • Cirurgia esplènica
 • Cirurgia hepàtica
 • Cirurgia pancreàtica
 • Cirurgia per incisió única
Cirurgia de la carcinomatosi peritoneal
 • Cirurgia citoreductora + HIPEC/EPIC en la carcinomatosi peritoneal
 • Quimioteràpia intraperitoneal intraoperatòriaNOTÍCIES

On som / Contacte

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Horario

De lunes a viernes 8h - 20h


Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 3, 4, 7, 20, 25, 35


En coche:

Por Passeig del Born

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 324En coche

. Por Carrer d'Aragó/Ma-13A

. Por Ctra. de Manacor y Camí Salard

. Por Autopista de Llevant/Ma-19