Idioma:
Govern de les Illes Balears
Especialidades
Inici /
ASSISTÈNCIA I TRÀMITS

Anestèsia i Reanimació

DIRECTORI DE PROFESSIONALS

CARTERA DE SERVEIS

Àrea quirúrgica
  • Sales d’operacions
    • 20 sales d’operacions a la planta +2, mòduls D i F
    • 4 sales d’operacions de CMA o cirurgia sense ingrés a la planta -1, mòdul D
    • 2 sales d’operacions a l’àrea de sales de parts
    • 3 sales d’operacions a l’Hospital Verge de la Salut per a CMA o cirurgia de curta estada

  • Unitats de recuperació postanestèsica (URPA)
    • Unitat de Recuperació Postanestèsica amb 12 places a la planta +2, mòduls D i F
    • Unitat de Recuperació Postanestèsica amb 5 places a la Unitat de CMA a la planta -1, mòdul D
    • Unitat de Recuperació Postanestèsica amb 3 places a l’Hospital Verge de la Salut

  • Unitat de Reanimació (REA)
Activitat fora de l’àrea quirúrgica 
  • Gabinet d’aparell digestiu: colonoscòpies, gastroscòpies, CPRE
  • Radiologia: TAC, RMN infantil, Divas
  • Unitat de Reproducció
  • Litotrícia
  • Psiquiatria: teràpia electroconvulsiva TEC
  • Pneumologia: EBUS, criobiòpsies
  • Hematologia: biòpsies de medul·la òssia
  • Hemodinàmica: CIAs, TAVIs
  • Cardiologia: ETE, unitat d’arrítmies
  • Codi ictus
  • Codi politrauma
  • Codi hemoptisi massiva
  • Braquiteràpia
  • Radioteràpia en edats pediàtriques
  • Medicina nuclear: PET pediàtriques
  • Neurologia: puncions lumbars
  • Via aèria difícil
Unitat del Dolor
  • Diagnòstic i tractament de pacients amb dolor agut i crònic rebel als tractaments farmacològics convencionals
  • Assistència especialitzada i multidisciplinària
  • Cobertura assistencial les 24 hores del dia
  • Llits d’hospitalització assignats a la Unitat del Dolor
  • Consultes externes diàries
  • Tractaments analgèsics i tècniques que es realitzen
    • En dolor agut
      • Control i tractament analgèsic del dolor agut postoperatori
      • Tractaments farmacològics endovenosos amb opioides
      • Blocatges epidurals continus
      • Blocatges paravertebrals continus
      • Blocatges interpleurals continus
      • Blocatges perineurals continus
      • Blocatges de plexes nerviosos continus
      • Maneig i control de bombes de PCA (Patient Controlled Analgesia)
    • En dolor crònic:
      • Tècniques analgèsiques amb finalitat diagnòstica o de pronòstic:
        • Endovenoses: perfusions de lidocaïna
        • Intratecals: morfina, baclofèn
        • Blocatges nerviosos perifèrics
        • Blocatges de plexes nerviosos
        • Blocatges epidurals
        • Blocatges simpàtics
        • Neuroestimulació medul·lar (fase de prova)
      • Tècniques analgèsiques amb finalitat terapèutica:
        • Tractaments farmacològics ambulatoris
        • Blocatges nerviosos perifèrics
        • Blocatges de plexes nerviosos
        • Injeccions epidurals
        • Injeccions intraarticulars
        • Injeccions en “punts gallet“
        • Blocatges del sistema nerviós simpàtic
        • Epiduròlisi
        • Radiofreqüència polsada i convencional
        • Neuròlisi química
        • Neuroestimulació medul·lar (fase d’implantació del generador)
        • Bombes intratecals de morfina o de baclofèn
Consultes Externes
  • Consulta de preanestèsia o de valoració preoperatòria
    • Consulta de valoració preoperatòria per a pacients amb cirurgia amb ingrés
    • Consulta de valoració preoperatòria de CMA o cirurgia de curta estada
    • Consulta de valoració preoperatòria pediàtrica
    • Consulta de valoració preoperatòria preferent o urgent a l’Hospital Universitari Son Espases
    • Pacients embarassades: informació, xerrada i vídeo de l’epidural en el part
  • Consultes externes de la Unitat del Dolor
    • Consultes externes
      • Primeres visites de dolor agut i crònic
      • Segones visites de dolor agut i crònic
      • Fibromiàlgia
Hospitalització i gabinets
  • Valoració preoperatòria de pacients ingressats a plantes d’hospitalització quirúrgica
  • Gabinet a la Unitat del Dolor per a la realització de tècniques
  • Llits d’hospitalització assignats a la Unitat del Dolor
Activitat assistencial dels anestesiòlegs de guàrdia
  • Intervencions quirúrgiques urgents
  • Cesàries urgents
  • Analgèsia epidural en el part
  • Assumeix les intervencions programades que no finalitzen abans de les 15.00 h (relleus) per evitar cancel·lacions quirúrgiques programades
  • Col·locació de vies centrals a pacients hospitalitzats
  • Codi ictus
  • Procediments urgents en RMN i TAC
  • Codi politrauma adult i pediàtric
  • Codi hemoptisi massiva
  • Puncions lumbars en Urgències i/o en pacients hospitalitzats
  • Interconsultes i preoperatoris de pacients hospitalitzats (ingrés el dia anterior a la cirurgia, pacients d’altres illes)
  • Suport a la Unitat del Dolor en el control del dolor postoperatori hospitalari (a partir de les 15.00 h els dies laborables i las 24 hores del dia els caps de setmana i els dies festius)
  • Cures i vigilància de pacients ingressats a la Unitat de Recuperació Postanestèsica (URPA)
  • Cures i vigilància continuada dels pacients ingressats a la Unitat de Reanimació (REA)

NOTÍCIES

On som / Contacte

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Horario

De lunes a viernes 8h - 20h


Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 3, 4, 7, 20, 25, 35


En coche:

Por Passeig del Born

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 324En coche

. Por Carrer d'Aragó/Ma-13A

. Por Ctra. de Manacor y Camí Salard

. Por Autopista de Llevant/Ma-19